ขอชมเชยการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บเงินค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ด้วยในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลาประมาณ ๐๗.๔๕ น. ดิฉันขึ้นรถเมล์ ขสมก. สีแดง สาย 18 จากป้ายเชิงสะพานกรุงธน (ฝั่งธนบุรี ก่อนถ้งป้ายโรงเรียนเขมะ) เมื่อได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ดิฉันก็ให้เงินค่าโดยสารแก่พนักงานเก็บเงิน แล้วก็ได้รับเงินทอนมา 6 บาท 75 สตางค์ (ใช้บัตรผู้สูงอายุ) ดิฉันก็บอกแก่พนักงานเก็บเงินว่า ทอนเงินผิดหรือเปล่า เพราะคิดว่าดิฉันให้เงินเหรียญ 5 บาท พนักงานเก็บเงินบอกว่าไม่ใช่ ให้เงินเหรียญ 10 บาท ดิฉันก็บอกว่าขอบคุณ ที่ดิฉันเขียนมานี้ ก็อยากจะบอกบอกว่าขอชมเชยพนักงานเก็บเงินว่ามีซื่อสัตย์อย่างยิ่ง แม้จะเป็นเงินเพียงเล็กน้อย (ประเด็นไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงิน แต่อยู่ที่ความซื่อสัตย์) แต่แสดงให้เห็นถึงความดี ความซื่อสัีตย์สุจริตของพนักงานมากกว่า ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ก่อนลงจากรถ (ป้ายซอยเรวดี) ดิฉันได้ถามชื่อ เขาก็ชี้ให้ดูที่หน้าอกเสื้อ อ่านได้ว่าชื่อ "ศราวุธ" ถ้าอ่านไม่ผิดนะ แต่นามสกุลไม่ทันได้อ่านเพราะรีบลงจากรถ (ระหว่างที่นั่งรถดิฉันได้จดตัวเลขที่อยู่ที่ป้ายสี่เหลืองเหนือที่่นั่งคนขับได้ดังนี้ 7 - 50195 และ 11 -9786 เข้าใจว่าเป็นหมายเลขทะเบียนรถ แต่ตัวอักษรอ่านไม่เห็นเพราะตัวเล็ก จึงแจ้งมาเพื่อที่ ขสมก. จะได้ทราบว่าหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีน่ายกย่่องมาก

เรียนผู้ใช้บริการ องค์กาารขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล แจ้งให้พนักงานประจำรถคันดังกล่าวทราบและติดประกาศชมเชยเบันทึกประวัติความดีความชอบเพื่อสร้างขวัญกำลังใจปฎิบัติหน้าที่ต่อไป