การให้บริการสาย 554 ของ ขสมก.ที่มีต่อประชาชน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย 554 ยังคงเอกลักษณ์ของการให้บริการคือ 1) รอนานมาก.ทั้งกลางวันและกลางคืน (รอนานจนคนที่รอต้องจับกลุ่มหารเงินค่าแท็กซี่กัน..ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่เมื่อรถมาแล้วคนจะน้อย).2) ไม่ค่อยรับ - ส่งป้าย รอนานแล้วยังมาเจอไม่จอดรับอีกนี้ยิ่งแย่เข้าไปอีกนะคะ..ขอบคุณที่มอบสาย 554 มาให้บริการ.อันนี้รอมาจะสอง ชม. เลยมีเวลาเข้ามาฝากข้อคิดเห็นคะ (รอที่บัส.terminal สุวรรณภูมิ ตั้งแต่ 21.00 น ถึงตอนนี้ก็ จะ22.30 น. แล้วคะ)...ขอบคุณจากใจจริงๆ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 554 รอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบ