กระเป๋ารถเมล์203 สูบบุหรี่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันนี้ 17.06 น. กระเป๋ารถเมล์ สาย 203 ทะเบียน 15-5017 ปรับอากาศ ยืนสูบบุหรี่ที่ประตูทางขึ้นรถ (ข้างใน) และจอดแช่เพื่อสูบบุหรี่ที่ป้ายพระบรมมหาราชวัง ควันบุหรี่เข้ามาในรถ ซึ่งปกติแล้ว สูบบุหรี่ในรถโดยสาร โทษปรับ 2000 บาท อยากให้บังคับใช้มาตรการอย่างเด็ดขาดด้วย

เรียนท่่านผู้โดยสาร ขสมก.ได้รับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานเก็บค่าโดยสารรถมินิบัสสาย 203 ทะเบียน 15-5017 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบขององค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ