กระเป๋ารถเมล์มารยาทแย่มาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถประจำทางสาย 15 วิ่งวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 7:00-7:30น. โดยประมาณ (เวลาที่ผ่านบางรัก-สีลม) กระเป๋ารถเมล์ผู้หญิงมีพฤติกรรมการบริการที่แย่มาก ผลักแขนผู้โดยสารโดยไม่มีการขอโทษ ทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ กระเป๋ารถเมล์คนนี้ก็ไม่ได้มีท่าทีสนใจใดๆ นอกจากนี้ระหว่างทางที่เดินทางได้เห็นพฤติกรรมต่างๆของกระเป๋ารถเมล์คนนี้แย่มากๆๆ มารยาทแย่สุดๆ อยากให้ปรับปรุงด่วน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล เรียกพนักงานขับรถอบรมโดยรวม เรื่องมารยาทการและการมีจิตสำนึกให้บริการ หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนีอีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขข้างรถ ทะเบียนรถ และสถานที่เกิดเหตุเพื่อเป็นข้อมูลหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป