สาย r41. พระราม 3

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สาย r41 พระราม 3 ออกจากแฮปี้แลนด์ยังมียุปะค่ะ. พอดีจะไปทำงานแถวนั้น

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อปรับปรุงเส้นทางการเดินรถตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เบืื้องต้นทดลองเดินรถ 8 เส้นทางตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.60 เส้นทางละ 5 คัน ซึ่ง ณ.วันนี้ 1 ต.ค.60 ไม่มีให้บริการแล้ว หรือหยุดให้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขออภัยในความไม่สะดวก