สาย76 หมดระยะวงเวียนใหญ่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รบกวนพิจาราณาการปล่อยสาย 76 หมดระยะแค่วงเวียนใหญ่ในช่วงเช้าด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าทำมาแก้ปัญหาในส่วนใด ปริมานรถไม่เพียงพอ หรออะไร ถ้าขาไป ไม่เกี่ยวป่ะคะ ถ้ากรณีนี้เพิ่มปริมาน 105 จะดีกว่า ในส่วนของขา-กลับ ช่วงเวลาดังกล่าวก้อไม่ได้จำเป็น ปริมานคนก้อไม่เยอะ เวลาเช้ารถติด คนข้ามสาทรก้อจะเสียเวลาในการรอไปอีก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 76 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 76 ให้เพิ่มรถทางยาว และเสริมรถทางสั้นให้น้อยลง ในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะมีผู้ใช้บริการเดินทางไปทางประตูน้ำเป็นจำนวนมาก และปล่อยรถให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ