รถเมล์น้อยมาก สาย 73ก 514 529

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์นานมากเป็นชั่วโมง นี่ขนาดไปได้สามสาย ยังไม่มีคันไหนไปได้เลย โผล่มาแต่รถเสริม app track รถเมล์ก็ใช้การไม่ได้ซะอีก ต้องร้องเรียนไปที่ไหนจึงจะได้รับการปรับปรุงคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 73ก. และ 514 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) 07'giupo,kgrnjvFxifmik[