ชมเชยปอ.79 หมายเลข 656025

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวานเช้า ~7 โมง รถเก๋งสีขาวขขับมาชรท้ายปอ.79 แถวบางขุนนท์ พขร.และพนง.เก็บเงินมารยาทดี พูดจาสุภาพ และช่วยเหลือให้ผู้โดยสารได้ขึ้นรถปอ.คันใหม่ได้สะดวก รวดเร็ว ทำให้รถไม่ติดขัดนาน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสองคน สาย 79 เลขข้างรถ 6-56025 ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ