รถเมล์สาย72ไม่รอผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ดิฉันวิ่งตามรถเมล์สาย72 อีก3ก้าวถึงประตู แต่คนขับรถออกรถไปด้วยความเร็ว ดิฉันคิดว่าหากผู้โดยสารคนอื่นจับที่ราวบันไดทางขึ้นแล้วแต่รถออกไปด้วยความเร็วสูงอาจจะเกิดอันตรายได้ จึงร้องเรียนเพื่อให้พนักงานขับรถดูผู้โดยสารให้เรียบร้อยก่อนออกรถค่ะ ปล ดิฉันหมายถึงพนักงานขับรถรอบ6.02 ขึ้นที่ป้ายฝั่งตรงข้ามศูนย์วิจัยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 72 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ ดูแลผู้โดยสารขึ้นลงให้เรียบร้อย ก่อนนำรถออกจากป้าย หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ