ทำกระเป๋าหล่นตังหายบนรถเมล์สาย77 ได้คืนดีใจมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอขอบคุณ พี่พนักงานสาย77 ที่เก็บกระเป๋าตังที่หนูทำหายได้แล้วนำมาคืน บริการดีแล้วแถมมีนำ้ใจอีก คนดีในสังคมก็ยังมีอยู่ขอยกย่องคะ ขอบคุณมากจริงๆคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสองคน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ