ช่วยเพิ่มเที่ยวรถ 84ก ด้วยครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยเพิ่มเที่ยวรถของ 84 ก ด้วยครัย เนื่องจากรอนานมาก และมีผู้ใช้บริการเยอะ หลายคนเดือดร้อนมากครับ ผมรอตั้งแต่ 07.10น. จนถึง 07.45น. ผมและผู้โดยสารท่านอื่นเดือดร้อนจริงๆครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 84ก. ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ