รถเมล์ สาย 185 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อเวลา 8.50 ของวันที่ 15/09/2557 น. รถเมล์สาย 185 2 คัน (รถเมล์ฟรี และ ปกติ) วิ่งมาถึงป้ายตลาดบางเขน รถเมล์ฟรีจอดรับผู้โดยสาร แต่รถปกติไม่จอด อีกทั้งยังขับเลยป้ายไป ทั้งๆที่รถยังมีที่นั่งว่าง เนื่องจากรถเมล์ฟรีเต็มและมีผู้โดยสารบางส่วนต้องการที่จะใช้บริการรถปกติ ทำให้ผู้โดยสารดังกล่าว ต้องไปทำงานสาย และอยากให้เพิ่มจำนวนเที่ยวของรถเมล์สายนี้ในเวลาเร่งด่วน เนื่องจาก ผู้โดยสารแน่นมาก ก่อให้เกิดอันตรายได้

ขอความกรุณาท่านผู้ร้องโปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ หมายเลขข้างรถหรือหมายเลขทะเบียนรถมิฉะนั้นทางเราไม่อาจตรวจสอบหาตัวพนักงานประจำรถคันดังกล่าวเพื่อนำมาลงโทษได้