สอบถามเส้นทางจากตลาดบางแคไปม.เกษตรบางเขนฯ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางของสายรถเมล์จากตลาดบางแคไปม.เกษตรบางเขนค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 7 ไปลงสถานีรถไฟหัวลำโพง ต่อสาย 34 ไปบางเขน ได้ หรือ ใช้บริการสาย 509 ไปลงอนุสาวรีย์ชัยฯ ต่อสาย 34 ไปบางเขน ได้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ