ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
241 04/12/2020 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ (Rebranding) 04/12/2020 PDF icon จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ (Rebranding)
242 26/11/2020 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน 26/11/2020 PDF icon ประกาศแผนเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน
243 24/11/2020 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน 24/11/2020 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน
244 20/10/2020 ประกาศแผน ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานปี 2564 20/10/2020 PDF icon ประกาศแผนซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงาน ปี 2564
245 08/10/2020 ประกาศแผน ซื้อประกันภัยรถยนต์รถยนต์โดยสาร และรถจักรยานยนต์ประจำปี 2564 08/10/2020 PDF icon ประกาศแผนซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสาร ประจำปี 2564
246 28/09/2020 ประกาศแผนต่อสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 7 เครื่อง ,สำรอง 3 เครื่อง 28/09/2020 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 7 เครื่อง
247 02/09/2020 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน 02/09/2020 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน
248 01/09/2020 ประกาศแผน การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 01/09/2020 PDF icon ประกาศแผนการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
249 20/08/2020 ประกาศแผน ว่าจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารอู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1 20/08/2020 PDF icon ประกาศแผน จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารอู่รังสิต เขต 1
250 10/08/2020 ประกาศแผน การจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ 10/08/2020 PDF icon ประกาศแผน
251 06/08/2020 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 06/08/2020 PDF icon แผนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
252 29/07/2020 จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5 29/07/2020 PDF icon aephn.phrapraaedng_1.pdf, PDF icon aephn.phrapraaedng_2.pdf, PDF icon aephn_phrapraaedng_3.pdf
253 29/07/2020 ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 7 เครื่อง ,สำรอง 3 เครื่อง 29/07/2020 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 7 เครื่อง สำรอง 3 เครื่อง
254 29/07/2020 จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5 29/07/2020 PDF icon aephn_kalp_1.pdf, PDF icon aephn_kalp_2.pdf, PDF icon aephn_kalp_3.pdf
255 29/07/2020 ประกาศแผน ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ จำนวน 11 คน 29/07/2020 PDF icon ประกาศแผน
256 29/07/2020 ประกาศแผน เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง สำรองเครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง 29/07/2020 PDF icon ประกาศแผนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
257 24/07/2020 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตการเดินรถที่ 7 21/07/2020 PDF icon แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
258 21/07/2020 จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 21/07/2020 PDF icon aephn_aesmdam_1.pdf, PDF icon aephn_aesmdam_2.pdf, PDF icon aephn_aesmdam_3.pdf
259 16/07/2020 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 เขตการเดินรถที่ 1(อู่รังสิต) 16/07/2020 PDF icon ประกาศแผน การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่่รังสิต)
260 16/07/2020 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน) 16/07/2020 PDF icon ประกาศแผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่่บางเขน)

Pages