ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
181 26/11/2021 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน (ธันวาคม) 26/11/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน (ธันวาคม)
182 11/11/2021 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2565 11/11/2021 PDF icon ประกาศแผนซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2565
183 20/10/2021 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 20/10/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
184 04/10/2021 ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) 04/10/2021 PDF icon ประกาศแผนซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management)
185 16/09/2021 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 16/09/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คันต่อไปอีก 1 เดือน
186 06/09/2021 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร 06/09/2021 PDF icon ประกาศแผนซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร
187 18/08/2021 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ 18/08/2021 PDF icon แผนจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ
188 17/08/2021 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 17/08/2021 PDF icon แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
189 10/08/2021 ซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวในด้วยไฟฟ้าชนอดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้และติดตั้ง 10/08/2021 PDF icon ซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวในด้วยไฟฟ้าชนอดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้และติดตั้ง
190 09/08/2021 ประกาศแผน การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ 2565 09/08/2021 PDF icon ประกาศแผน
191 09/08/2021 ประกาศแผน การจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ ปีงบประมาณ 2565 09/08/2021 PDF icon ประกาศแผน
192 05/08/2021 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565 05/08/2021 PDF icon ประกาศแผนซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565
193 05/08/2021 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565 05/08/2021 PDF icon ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565
194 04/08/2021 ประกาศแผน การจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 11 อัตรา 04/08/2021 PDF icon ประกาศแผน การจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่
195 03/08/2021 เช่าเครื่องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) 03/08/2021 PDF icon แผนเช่าเครื่องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
196 23/07/2021 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 23/07/2021 PDF icon จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
197 20/07/2021 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของเขตการเดินรถที่ 1 - 8 และสำนักงานใหญ่ 20/07/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของเขตการเดินรถที่ 1 - 8 และสำนักงานใหญ่
198 19/07/2021 ซื้อสลากออมสิน สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 19/07/2021 PDF icon ประกาศแผนซื้อสลากออมสิน สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
199 15/07/2021 ประกาศแผนการจ้างแม่บ้านรักษาความสะอาด อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5 งบประมาณปี 2565 15/07/2021 PDF icon prakaasaephnkaarcchaangaembaanphrapraaedng_ngbpii_2565.pdf
200 15/07/2021 ประกาศแผนการจ้างแม่บ้านรักษาความสะอาด อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5 งบประมาณปี 2565 15/07/2021 PDF icon prakaasaephnkaarcchaangaembaankalpphrks_ngbpii_2565.pdf

Pages