ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
201 15/07/2021 ประกาศแผนการจ้างแม่บ้านรักษาความสะอาด อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 งบประมาณปี 2565 15/07/2021 PDF icon prakaasaephnkaarcchaangaembaanaesmdam_ngbpii_2565.pdf
202 12/07/2021 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 12/07/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
203 08/07/2021 เช่าที่ดินบริเวณทางเข้า - ออก ตรงข้ามฝ่ายการช่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 08/07/2021 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่ดินบริเวณทางเข้า - ออก ตรงข้ามฝ่ายการช่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
204 07/07/2021 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 07/07/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
205 06/07/2021 จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) 06/07/2021 PDF icon จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย)
206 06/07/2021 จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9) 06/07/2021 PDF icon จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9)
207 06/07/2021 จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเขตการเดินรถที่ 4 06/07/2021 PDF icon จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเขตการเดินรถที่ 4
208 06/07/2021 เช่าระบบ Call Center 1348 06/07/2021 PDF icon เช่าระบบ Call Center 1348
209 06/07/2021 จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) 06/07/2021 PDF icon จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)
210 02/07/2021 เขตการเดินรถที่ 7 ประกาศแผนการว่าจ้างเหมาทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2565 01/07/2021 PDF icon เขตการเดินรถที่ 7 ประกาศแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
211 29/06/2021 เช่าใช้เครื่อง Face Scan และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้ง 29/06/2021 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้เครื่อง Face Scan และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้ง
212 22/06/2021 ประกาศแผน การจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา 15/06/2021 PDF icon ประกาศแผน
213 21/06/2021 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารเพิ่มเติม จำนวน 1,749 คันต่อไปอีก 1 เดือน 21/06/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารเพิ่มเติม จำนวน 1,749 คันต่อไปอีก 1 เดือน
214 17/06/2021 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi - Fi พร้อมติดตั้ง 17/06/2021
215 17/06/2021 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi - Fi พร้อมติดตั้ง 17/06/2021 PDF icon เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi - Fi พร้อมติดตั้ง
216 17/06/2021 ประกาศแผน การจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 1 อัตรา 15/06/2021 PDF icon ประกาศแผน
217 09/06/2021 เช่าที่ดินอู่สาธุประดิษฐ์กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 09/06/2021 PDF icon ประกาศแผนเช่าที่ดินอู่สาธุประดิษฐ์กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
218 04/06/2021 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง 04/06/2021 PDF icon เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง
219 04/06/2021 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาความเร็วสูง MPLS 04/06/2021 PDF icon เช่าใช้บริการสื่อสัญญาความเร็วสูง MPLS
220 27/05/2021 จ้างซ่อมแซมตัวถังพร้อมทำสีรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 323 คัน 27/05/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมตัวถังพร้อมทำสีรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 323 คัน

Pages