ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่อนุมัติแผน เอกสาร
161 05/04/2022 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด 05/04/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด
162 22/03/2022 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน เมษายน 2565 22/03/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
163 08/03/2022 จ้างจัดทำโครงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเดินทาง 08/03/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างจัดทำโครงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเดินทาง
164 04/03/2022 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถตามแผนปฏิรูปรถโดยสาร 04/03/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถตามแผนปฏิรูปรถโดยสาร
165 22/02/2022 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 22/02/2022 PDF icon แผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
166 22/02/2022 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 95 ขนาดบรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร 22/02/2022 PDF icon ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 95 ขนาดบรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร จำนวน 750 ปี๊บ
167 08/02/2022 เช่าที่ดินบริเวณใกล้ด่วนเก็บค่าผ่านทางพิเศษปากน้ำ 2 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 3 08/02/2022 PDF icon เช่าที่ดินบริเวณใกล้ด่วนเก็บค่าผ่านทางพิเศษปากน้ำ 2 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 3
168 26/01/2022 เรื่องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 26/01/2023 PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
169 20/01/2022 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 20/01/2022 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
170 13/01/2022 เช่าพื้นที่การทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (อู่พระราม 9 ) 13/01/2022 PDF icon ประกาศแผนเช่าพื้นที่การทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (อู่พระราม 9 )
171 24/12/2021 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 24/12/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
172 17/12/2021 จ้างจัดทำกระเป๋าเป้ สีกรมท่า เย็บโลโก้ซิลิโคน BMTA 2 สี 1 จุด 17/12/2021 PDF icon จ้างจัดทำกระเป๋าเป้ สีกรมท่า เย็บโลโก้ซิลิโคน BMTA 2 สี 1 จุด
173 08/12/2021 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565 08/12/2021 PDF icon ประกาศแผนซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565
174 26/11/2021 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน (ธันวาคม) 26/11/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน (ธันวาคม)
175 11/11/2021 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2565 11/11/2021 PDF icon ประกาศแผนซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2565
176 20/10/2021 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน 20/10/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
177 04/10/2021 ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) 04/10/2021 PDF icon ประกาศแผนซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management)
178 16/09/2021 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 16/09/2021 PDF icon ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คันต่อไปอีก 1 เดือน
179 06/09/2021 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร 06/09/2021 PDF icon ประกาศแผนซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร
180 18/08/2021 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ 18/08/2021 PDF icon แผนจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ

Pages