News/Event

ขสมก.ลดภาระค่าโดยสารแก่ผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563

03962

  ขสมก.ลดภาระค่าโดยสารแก่ผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563  

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี 19 เส้นทาง วันที่ 12 ธันวาคม 2562

0371

ข่าวฉบับที่ 038 / 2562 ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ขสมก.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 21 พ.ย.นี้ เป้าหมายพัฒนาคุณภาพงานบริการ และลดภาระประชาชน ระดมสมองสนองนโยบาย ค่าโดยสาร “วันละ 30 บาท”

03662

ขสมก.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 21 พ.ย.นี้ เป้าหมายพัฒนาคุณภาพงานบริการ และลดภาระประชาชน ระดมสมองสนองนโยบาย ค่าโดยสาร “วันละ 30 บาท”

ขสมก.จัดรถโดยสารให้บริการฟรี 2 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. - 11 พ.ย.62

03462

ข่าวฉบับที่ 034 /2562                                                                   ประจำวันที่  25 ตุลาคม 2562    

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ภาพสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์