News/Event

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร

โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร

ประกาศเชิญชวน โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะจัดทำราคากลางในการจ้างพนักงานขับรถโดยสาร ผู้ประกอบการท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-246-0339 ต่อ 1221 คุณ สุวิทย์ สุกรีฑา พร้อมนี้ได้แนบร่าง TOR มาท้ายนี้

ขสมก.ให้บริการรถโดยสารตามเวลาปกติ หลัง ศบค.ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิว เริ่ม 15 มิ.ย.นี้

021631

ข่าว ขสมก.ฉบับที่ 021 /2563  ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563     ขสมก.ให้บริการรถโดยสารตามเวลาปกติ หลัง ศบค.ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิว เริ่ม 15 มิ.ย.นี้

ขสมก.ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสแกนคิวอาร์โค๊ดบนรถโดยสารทุกครั้ง เพื่อเก็บประวัติการเดินทาง กรณีมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19

0191

ข่าวฉบับที่ 019 /2563 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ขสมก.ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสแกนคิวอาร์โค๊ดบนรถโดยสารทุกครั้ง เพื่อเก็บประวัติการเดินทาง กรณีมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19

280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ภาพสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์