News/Event

ขสมก.พร้อมให้บริการระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E - Ticket ) บนรถโดยสารธรรมดา 800 คัน เริ่ม 15 ต.ค.นี้

0041

  ขสมก.พร้อมให้บริการระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E - Ticket )บนรถโดยสารธรรมดา 800 คัน  เริ่ม 15 ต.ค.นี้  

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี 6 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชน ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลฯ 15 ต.ค. นี้

0040

ข่าวฉบับที่ 040 /2561                                                                ประจำวันที่  12  ตุลาคม 2561   ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี 6 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชน

ขสมก.จัดรถโดยสารให้บริการฟรี 13 ต.ค.นี้

131061

ขสมก.จัดรถโดยสารให้บริการฟรี แก่ประชาชนที่เดินทาง ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ขสมก.ชะลอการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศรุ่นใหม่

037

ขสมก.ชะลอการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศรุ่นใหม่          

ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ภาพสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย
การท่องเที่ยวและกีฬา
ETDA
Unmanned Aerial Vehicle 2017
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
ETDA