วารสารล้อหมุน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ช่องทางการตอบ EIT

ตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลของ ขสมก.

News/Event

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 19เมษายน 2567 จำนวน 585,767 คน

ประจำวันที่ 19เมษายน 2567 จำนวน  585,767 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 19เมษายน 2567 จำนวน  585,767 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 15-19 เม.ย. 67 จำนวน 2,605,978 คน   ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 13 เมษายน 2567 จำนวน 424,973 คน

ประจำวันที่ 13 เมษายน 2567 จำนวน 424,973 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 13 เมษายน 2567 จำนวน 424,973 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 8-13 เม.ย. 67 จำนวน 3,217,007 คน   ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 7 เมษายน 2567 จำนวน 477,137 คน

ประจำวันที่ 7 เมษายน 2567 จำนวน 477,137 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก.  ประจำวันที่ 7 เมษายน 2567 จำนวน 477,137 คน  สะสมตั้งแต่ วันที่ 1 - 7 เม.ย. 67 จำนวน 4,131,025 คน   ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 6 เมษายน 2567 จำนวน 505,716 คน

ประจำวันที่ 6 เมษายน 2567 จำนวน 505,716 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 6 เมษายน 2567 จำนวน 505,716 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 1 - 6 เม.ย. 67 จำนวน 3,653,888 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2567 จำนวน 517,037 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2567 จำนวน 517,037 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2567 จำนวน 517,037 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 11 - 16 มี.ค. จำนวน 3,703,225 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ


คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

บัตรร่วม รถไฟสายสีแดง X BMTA

ขสมก. จัดเดินรถเสริมพิเศษ จำนวน 2 เส้นทาง

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19
ภาพประกอบ Entry Thailand
ชี้ช่องเบาะแสทุจริต
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ