วารสารล้อหมุน

ลงทะเบียนบัตรโดยสาร ขสมก.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ช่องทางการตอบ EIT

News/Event

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 16 เมษายน 2565

16

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 16 เมษายน 2565 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 17 ราย

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 จำนวน 560,9173 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2565 จำนวน 560,9173 คน

ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 จำนวน 560,9173 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 จำนวน 560,9173 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2565 จำนวน 560,9173 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ  

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2565 จำนวน 477,110 คน

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2565 จำนวน 477,110 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2565 จำนวน 477,110 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 21 - 26 มีนาคม 2565 จำนวน 3,235,167 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ  

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565 จำนวน 552,900 คน

ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565 จำนวน 552,900 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565 จำนวน 552,900 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2565 จำนวน 1,101,789 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ  

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2565

13

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2565 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 25 ราย


วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ขสมก.

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ