News/Event

ขสมก.ส่งเสริมการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ลดเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียม ออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- 31 พ.ค.63

01063

ข่าว ขสมก.ฉบับที่ 011 /2563  ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563    ขสมก.ส่งเสริมการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ลดเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียม ออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- 31 พ.ค.63   

ขสมก. ใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม กำหนดจุดโดยสาร ลดความแออัดบนรถ ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

010631

ข่าวฉบับที่  010 /2563                                                                    ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563     ขสมก. ใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม กำหนดจุดโดยสาร

ขสมก.แจ้งทะเบียนรถตู้โดยสารอายุเกิน 10 ปี เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ ก่อนใช้บริการ

00963

ข่าว ขสมก.ฉบับที่ 009 /2563 ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2563 ขสมก.แจ้งทะเบียนรถตู้โดยสารอายุเกิน 10 ปี เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ ก่อนใช้บริการ

ขสมก.ชี้แจงการติดตั้งเครื่องกรองอากาศบนหลังคารถโดยสาร

ข่าว ขสมก.ฉบับที่ 008/2563 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ขสมก.ชี้แจงการติดตั้งเครื่องกรองอากาศบนหลังคารถโดยสาร

วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ภาพสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์