วารสารล้อหมุน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ช่องทางการตอบ EIT

News/Event

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 570,903 คน

ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 570,903 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 570,903 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 6 - 11 พ.ย. จำนวน 4,006,239 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2566 จำนวน 665,613 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2566 จำนวน 665,613 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2566 จำนวน 665,613 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 2 - 6 ต.ค. จำนวน 3,337,759 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 546,369 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 546,369 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 546,369 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 25 - 30 ก.ย. จำนวน 3,828,580 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 25 กันยายน 2566 จำนวน 666,959 คน

250966

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 25 กันยายน 2566 จำนวน 666,959 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ


ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

บัตรร่วม รถไฟสายสีแดง X BMTA

ขสมก. จัดเดินรถเสริมพิเศษ จำนวน 2 เส้นทาง

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19
ภาพประกอบ Entry Thailand
ชี้ช่องเบาะแสทุจริต
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ