187, 504, 555 รอรถนานมาก รถน้อยเกินไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถนนวิภาวดีขาเข้า บ่ายๆ 187, 504, 555 ครึ่งชั่วโมง ไม่มีผ่านซักคัน แต่ 29 กับ 510 วิ่งผ่านไปเป็น 20 คัน บางคันแทบไม่มีคนนั่งด้วยซ้ำ เป็นแบบนี้เกือบทุกวัน ผมก็ไม่เข้าใจ พวกคุณจัดการบริหารสายรถ เส้นทางวิ่ง และเวลาที่รถออกวิ่งกันยังไง รถที่วิ่งถนนวิภาวดีเป็นตรงยาวถึงแยกดินแดง ควรมีมากกว่านี้นะคับ