187, 504, 555 รอรถนานมาก รถน้อยเกินไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถนนวิภาวดีขาเข้า บ่ายๆ 187, 504, 555 ครึ่งชั่วโมง ไม่มีผ่านซักคัน แต่ 29 กับ 510 วิ่งผ่านไปเป็น 20 คัน บางคันแทบไม่มีคนนั่งด้วยซ้ำ เป็นแบบนี้เกือบทุกวัน ผมก็ไม่เข้าใจ พวกคุณจัดการบริหารสายรถ เส้นทางวิ่ง และเวลาที่รถออกวิ่งกันยังไง รถที่วิ่งถนนวิภาวดีเป็นตรงยาวถึงแยกดินแดง ควรมีมากกว่านี้นะคับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 187,504,555 รถน้อยมากทาง ขสมก.จะแจ้งผู้ประกอบการให้เพิ่มความถี่ในการปล่อยรถให้มากกว่าเดิม ต้องขออภัยท่านผู้โดยสารมา ณ ที่นี้ด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ