รถ 84ก ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ84ก หมายเลขข้างรถ 6-50393 เลขทะเบียนรถ 12-0101 ไม่จอดรับที่ป้ายมบ.สินสมบูรณ์ คือรถก็นานๆมาที แต่พอมาถึงก็ยังขับเร็ว ผ่านป้ายไปเลย เราเองก็ยกมือโบกแล้วนะคะ ถ้ารีบมากก็ไม่ควรมาขับรถเมล์ค่ะ ท้อใจกับระบบขนส่งไทยเหลือเกิน เห้ออออ