รถ 84ก ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ84ก หมายเลขข้างรถ 6-50393 เลขทะเบียนรถ 12-0101 ไม่จอดรับที่ป้ายมบ.สินสมบูรณ์ คือรถก็นานๆมาที แต่พอมาถึงก็ยังขับเร็ว ผ่านป้ายไปเลย เราเองก็ยกมือโบกแล้วนะคะ ถ้ารีบมากก็ไม่ควรมาขับรถเมล์ค่ะ ท้อใจกับระบบขนส่งไทยเหลือเกิน เห้ออออ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ