รถเมล์ สาย23 ขับรถเร็วมากๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย23 ทะเบียน 11-932 ขับรถเร็วมาก อันตรายทั้งคนนั่งและผู้ใช้ถนนร่วมแล้ว เร็วแล้วยังขับเลนส์ขวาด้วย ตอนลงไม่จอดตรงป้ายปล่อยลงเลนส์ขวาสุด