รถเมล์ สาย23 ขับรถเร็วมากๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย23 ทะเบียน 11-932 ขับรถเร็วมาก อันตรายทั้งคนนั่งและผู้ใช้ถนนร่วมแล้ว เร็วแล้วยังขับเลนส์ขวาด้วย ตอนลงไม่จอดตรงป้ายปล่อยลงเลนส์ขวาสุด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ของผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางอื่นๆหากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ