ชื่นชมพนง.เก็บค่าโดยสาร สาย 191

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชม 'คุณทัศนีย์ สินสุนทร' พนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทางสาย 191 พูดจาดีมาก ยกมือไหว้สวัสดี-อำลา-ขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านสม่ำเสมอค่ะ