ชื่นชมพนง.เก็บค่าโดยสาร สาย 191

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชม 'คุณทัศนีย์ สินสุนทร' พนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทางสาย 191 พูดจาดีมาก ยกมือไหว้สวัสดี-อำลา-ขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านสม่ำเสมอค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ