การเดินทางจากอนุเสาวรีย์ไป มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ในวันที่มีการปิดถนนตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 รถเมล์สาย515 จะมีการเปลี่ยนเส้นทางไหมคะ