การเดินทางจากอนุเสาวรีย์ไป มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ในวันที่มีการปิดถนนตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 รถเมล์สาย515 จะมีการเปลี่ยนเส้นทางไหมคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ