รถเมล์สาย136 ขาดระยะรอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเวลาเลิกงานรอรถเมล์136 นานมาก ทั้งที่บางครั้งรถไม่ได้ติดบริเวณอโศก อยากให้ช่วยปล่อยรถให้ดีกว่านี้ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการรถสายนี้เป็นจำนวนมาก