สาย 54 วนซ้าย นานๆมาที

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ในตอนเช้า ชั่วโมงเร่งด่วน7 - 8 โมงเช้า จากป้ายตลาดห้วยขวาง สาย 54 วนซ้าย ไม่ค่อยมา ถ้าเทียบกับสาย 12 / 13 54 วนขวา ที่มาถี่กว่า อยากให้ปล่อยรถให้ถี่กว่าเดิม และในตอนเย็น สาย 54 วนซ้าย ไม่ค่อยเข้าป้าย ตรงข้าม สน. บางซื่อ ชอบตีรถออกขวาตลอด อยากให้ปรับปรุงค่ะ