สาย 54 วนซ้าย นานๆมาที

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ในตอนเช้า ชั่วโมงเร่งด่วน7 - 8 โมงเช้า จากป้ายตลาดห้วยขวาง สาย 54 วนซ้าย ไม่ค่อยมา ถ้าเทียบกับสาย 12 / 13 54 วนขวา ที่มาถี่กว่า อยากให้ปล่อยรถให้ถี่กว่าเดิม และในตอนเย็น สาย 54 วนซ้าย ไม่ค่อยเข้าป้าย ตรงข้าม สน. บางซื่อ ชอบตีรถออกขวาตลอด อยากให้ปรับปรุงค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 54 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)