ขอให้พิจารณาเพิ่มรถโดยสารสาธารณะประจำทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากถนนสายสุขาภิบาล5 ถนนสายไหม และถนนหทัยราษฎร์ พื้นที่ชุมชนดังกล่าวมีการขยายตัวรวดเร็วมาก ประชาชนมีความต้องการรถโดยสารสาธารณะประจำทางจำนวนมาก จึงขอให้พิจารณาจัดรถยนต์โดยสารสาธารณะประจำทาง ในเส้นทางดังกล่าวให้ด้วยครับ โดยเฉพาะเส่นทางสุขาภิบาล 5 เดินทางลำบากมาครับ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ นายสุพจน์ ครองชนม์ โทร.08-7943-1547