ขอให้พิจารณาเพิ่มรถโดยสารสาธารณะประจำทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากถนนสายสุขาภิบาล5 ถนนสายไหม และถนนหทัยราษฎร์ พื้นที่ชุมชนดังกล่าวมีการขยายตัวรวดเร็วมาก ประชาชนมีความต้องการรถโดยสารสาธารณะประจำทางจำนวนมาก จึงขอให้พิจารณาจัดรถยนต์โดยสารสาธารณะประจำทาง ในเส้นทางดังกล่าวให้ด้วยครับ โดยเฉพาะเส่นทางสุขาภิบาล 5 เดินทางลำบากมาครับ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ นายสุพจน์ ครองชนม์ โทร.08-7943-1547

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)