ร้องเรียนบนเวบ captcha เป็นภาษาไทย ชาวต่างชาติจะร้องเรียนได้ไง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ร้องเรียนบนเวบ captcha เป็นภาษาไทย ชาวต่างชาติจะร้องเรียนได้ไง