ร้องเรียนบนเวบ captcha เป็นภาษาไทย ชาวต่างชาติจะร้องเรียนได้ไง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ร้องเรียนบนเวบ captcha เป็นภาษาไทย ชาวต่างชาติจะร้องเรียนได้ไง

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ