จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) จำนวน 489 คัน (ครั้งที่ 3)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
Tuesday, January 6, 2015 to Friday, January 9, 2015
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
1,784,850,000.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
During Process
เอกสารร่าง TOR: