สอบถามเส้นทางครับ มก. - ศาล จ.นนทบุรี

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ต้องการไป ศาล จ.นนทบุรี ครับ นั่งจาก ม.เกษตรต้องนั่งสายอะไรครับ