จากสะพานใหม่ไปสนามหลวง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะเดินทางจากสะพานใหม่ไปสนามหลวงไม่ทราบมีรถปรับอากาศสายไหนไปได้บ้าง (เฉพาะรถปรับอากาศ) ครับ