ไปสะพานเหล็ก

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะนั่งรถจาก สนามกีฬาหัวหมาก ไปสะพานเหล็ก จะต้องนั่งสายไหนครับ ขึ้นรถฝั่งไหนครับ