สอบถามเส้นทางการเดินรถจากห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ปลายทาง พระราม 9

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางการเดินรถโดยสาร .... ครับ ผมต้องการเดินทางไป บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคน จำกัด (มหาชน) ต้นทาง : หน้าห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ปลายทาง : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคน จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ รถโดยสาร สาย อะไรบ้างครับ ที่ ผ่าน หรือ ปลายทาง ใกล้เคียงกับ ซอยศูนย์วิจัยบ้างครับ หรือ ต้องไปต่อรถโดยสารตรงไหนบ้างครับที่ ผ่านครับ พอดี เดินทางมาจาก ต่างจังหวัดครับ ขอบคุณครับ