รถเมล์ สาย40 ทำไมไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย บีทีเอสนานา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย40 ไม่จอดรถผู้โดยสาร วิ่งเลนในสุดทั้ง2คัน