ชมเชยกระเป๋ารถเมล์สาย 47

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋ารถเมล์พูดจาไพเราะ บอกชื่อป้ายเสียงฟังชัด (1 ธค 2566) รถเมล์ 47 4-40343 11-8650