อยากให้รถเมล์เพิ่มเส้นทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากมีรถเมล์สายใหม่ อู่อยู่ที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ แต่ซอยซาฟารีเวิลด์สามารถทะลุถนนหทัยราษฎร์ 39 ได้ ซึ่งเส้นทางด้านใน ไม่มีรถประจำทางเลย อยากให้เพิ่มเพราะ คนในหมู่บ้านจะได้สามารถใช้บริการได้เลย และยังผ่านโรงเรียนสาธิตพัฒนา จะมีเด็กใช้รถโดยสารมากขึ้น และปัญหารถติดในซอยจะน้อยลง