สอบถามสายรถเมล์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากม.เกษตรจะไปลาดพร้าว101ต้องขึ้นสายไหนคะ? เป็นแบบยาวเลยหรือต้องไปลงเซ็นลาดก่อนแล้วขึ้นสายใหม่ ถ้าต้องเปลี่ยนสายต้องนั่งสายอะไรไปลาดพร้าว101คะ ขอบคุณค่ะ