จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน (ธันวาคม)

วันที่ประกาศ: 
26/11/2021
วันที่อนุมัติแผน: 
26/11/2021