ปอ145ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มารอรถตอน4.00น. ขับเร็วมาก มาโปกที่ป้าย ไม่จอดรับ ป้าย ซอยอนามัย ศรีนครินทร์24