ไม่รับผุ้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย16 หมายเลข 85166 เวลา 7:35 ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายราชเทวีคะ ผุ้โดยสารยืนรองเท้าั้งหลายคน