รถเมลสาย1 สีแดง วิ่งไม่ถึงสนามหลวง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลสาย1 วิ่งไม่ถึงสนามหลวง วิ่งถึงแค่หัวลำโพง ตอนสิบโมง เกือบทุกวัน