รถ 3-40224 สาย.23 คันสีแดง ไม่จอดป้าย ไม่รับผู้โดนสาย ขับเร็ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ส่าย 23 เดินทางเข้าเมกะ บางนา เลขรถ 3-40224 สาย.23 คันสีแดง ป้ายรถเมล์ถัดจากเซนทรัตบางนา 1 ป้าย หน้าตึก ธ.กรุงเทพ เวลา 11.54 "ไม่ยอมรับผู้โดยสาร" "ไม่จอดป้ายรถเมล์" รบกวนช่วยตักเตือนเจ้าหน้าที่ขับรถด้วยค่ะ