รถเมล์จอดในช่องเลนสวน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์เล็กสาย 14 สีส้ม ทะเบียนรถ 14-8228 จอดติดไฟแดงในช่องเลนสวนบริเวณแยกราชประสงค์ กีดขวางทางการจราจร ช่วยลงโทษด้วย